هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال کسب و کار

فال کسب و کار

در این مقاله می خواھیم فال کسب و کار از متولدین ماه ھای مختلف،  توضیح دهیم پس اگر دوست دارید بدانید که حرفه ی نجومی شما چیست، در این مقاله با ما ھمراه شوید!
برج حمل (فروردین)
متولدین این ماه دوست دارند زندگی، کار، تفریح و…ھمه چیز خود را متنوع و مھیج کنند. از آنجا که عاشق تنوع و ھیجان ھستند، برای کارھایی مثل تبلیغات، رسانه ھای گروھی، طراحی مدُ، و معماری مناسب ھستند. متولدین فروردین در کارھایی که نیازمند خلاقیت است بسیار موفق خواھند بود.
برج ثور (اردیبهشت)
متولدین این ماه دریای صبر و بردباری ھستند. فقط کافی است منابع و فرجه کاری را به آنھا بدھید تا سر موقع کار را به خوبی برایتان انجام دھند، و اصلا ھم برایشان مھم نیست که آن کار چقدر خسته کننده ملالت آور بوده. این افراد بانکدارھا، دانشمندھا، حسابدارھا و معلم ھای خوبی خواھند شد، چون اینکارھا نیازمند صبر و استقامت است.
برج جوزا (خرداد)
متولدین این ماه منبع انرژی ھستند، و از صبر کردن ھم خسته نمی شوند (مثل متولدین ماه اردیبھشت). از اینرو نیازمند حرفه ھایی ھستند که در آن فرد باید روی پای خود بایستد. آنھا مکتشفین، مترجمین، و ھتلدارھای خوبی می شوند چون این کارھا مستلزم انرژی و نیروی فراوان است. این افراد حتی اگر ۵ سال ھم از شروع کار یک پروژه بگذرد، انرژی خود را از دست نمی دھند.
برج سرطان (تیر)
متولدین این ماه شنوندگان بسیار خوب و برای دردودل فوق العاده ھستند. این افراد طبیعتا برای شغل ھایی که نیازمند ارائه ی پند و اندرز است مثل مشاوره، حقوق، روانشناسی، روانپزشکی و تدریس بسیار مناسب ھستند. اینھا افرادی احساساتی ھستند، به ھمین دلیل نسبت به احساسات دیگران نیز حساس می باشند و ھر کاری از دستشان برمی آید برای رفع درد و رنج دیگران انجام می دھند.
برج اسد (مرداد)
بشاشیت و جمع گرایی بیش از حد، و توانایی متولدین این ماه برای القای زندگی و حیات حتی در کسل کننده ترین موقعیت ھا، باعث می شود بتوانند رھبران فوق العاده ای شوند. این افراد ھمچنین در شغل ھایی که در آن نیاز به تحرک، انگیزش و خلاقیت زیاد است ھم موفق خواھند شد. رسانه ھای گروھی، تدریس، ھنر، و تبلیغات از جمله کارھایی است که به خوبی از عمده ی آن برمی آیند. آنھا ھمچنین می توانند رئیس جمھور، مدیر و رئیس و ویراستارھای فوق العاده ای شوند.
برج سنبله (شهریور)
تکیه کلام متولدین این ماه “تجزیه و تحلیل کن!” است. با توجه به ھمین علامت کارھایی به آنھا داده شود تا بتوانند این نیاز درونی خود را برای تحقیق و تحلیل ارضاء کنند. تحقیقات، اکتشاف، آزمایشات و تحقیقات پزشکی بھترین شغل ھای مناسب برای آنھاست.
برج میزان ( مهر)
این افسونگران خوش زبان در زمینه ھایی قابلیت دارند که بتوانند از این سرمایه ی خدایی خود استفاده کنند. متولدین این ماه بھترین سیاستمداران، مشاوران تحصیلی و آموزشی، دلالان، و مشاوران خواھند بود. آنھا افرادی منصف و بااخلاق ھستند، و در شغل ھای که نیازمند قضاوت و انصاف است نیز بسیار موفق خواھند شد.

فال کسب و کار

برج عقرب (آبان)
متولدین این ماه افرادی بسیار فردگرا ھستند. آنھا دوست دارند به سبک و مرام خود کار کنند و کسی در کار آنھا دخالت نکند. به طور خلاصه بگویم، از رئیس و آقا بالا سر داشتن متنفرند. آنھا می توانند موسسان شرکت، تاجران، مدیران، مشاوران خوبی باشند.
برج قوس (آذر)
متولدین این ماه عاشق مسافرت و دوستیابی ھستند و بسیار خوش صحبت ھستند. به خاطر ھمین خصوصیات و ویژگی ھامی توانند در کارھایی مثل فروشندگی موفق شوند. آنھا ھمچنین برنامه ریزان و بازاریابان موفقی خواھند بود. در ھر کاری که با مشتری و ارباب رجوع سروکار داشته باشد، آنھا موفق خواھند بود.
برج جدی (دی)
متولدین این ماه اشتیاق چندانی برای انجام کارھای بزرگ ندارند، و دوست دارند به حال خود باشند. آنھا با اشیاء و لوازم بیجان رابطه ی بھتری برقرار می کنند تا آدم ھا. شغل ھای مورد علاقه ی آنھا کارھای نرم افزاری کامپیوتر، و مهندسی فناوری اطلاعات است. آنھا مکانیک ھا و تعمیرکارھای خوبی خواھند شد.
برج دلو (بهمن)
متولدین این ماه افرادی ترقی خواه، پیشرو و آینده نگر ھستند. بھتر است آنھا در قسمت برنامه ریزی و سرپرستی شرکت به کار گمارده شوند. علاوه بر اینھا، آنھا ستاره شناسان، فالبینان، و طالع بینان بسیار خوبی خواھند شد. بله، آنھا بیش از سایر مردم می توانند آینده نگری کنند.

برج حوت (اسفند)
متولدین این ماه دنباله روھای بسیار خوبی ھستند. آنھا می توانند با کمک گرفتن و پیروی از کتاب راھنما، دشوارترین کارھا را ھم انجام دھند. آنھا نایب رئیس جمھور، نایب وزیر و نایب رئیس و معاونان خوبی خواھند شد

جهت آموزش فال کسب و کار با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید