هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال پرندگان

فال پرندگان

در این مقاله می خواھیم فال پرندگان را،توضیح دهیم.

سینه سرخ
21 ژانويه تا ١٧ فوريه — ١ بهمن تا ٢٨ بهمن
یک برونگرای خونسرد که خلق آتشی خود را زیر نقاب پنھان میکند و بسیار خود رای و خود سر است. آنھا افرادی مغرور و خانواده دوست ھستند، گرچه گاھي کمی ستیزه جو می شوند. سهره
18 فوريه تا ١٧ مارس — ٢٩ بهمن تا ٢۶ اسفند
این افراد شخصیت ھایی زرنگی ھستند که بسیار حساس و ھمیشه گوش بزنگ اند .آنھا طبیعتا افرادی اجتماعی و جمع طلب ھستند، چون اعتقاد دارند بودن در جمع به آنھا احساس امنیت می دھد.ب اید بتوانند م فَ رَی برای خیالپردازی ھای خود پیدا کنند. گاھا زودرنج و عصبی می شوند.
شاھین
18 مارس تا ١۴ آوريل — ٢٧ اسفند تا ٢۵ فروردين
فردی مقتدر که جرات و گاھي عزم گستاخانه ی خود را به نمایش میگذارد. با مھارت خود از موانع مشکل ساز عبور می کند، اینکار را به طریقی انجام می دھد که انرژی خود را به ھدر ندھد.
آلباتروس
15 آوريل تا ١٢ مي — ٢۶ فروردين تا ٢٢ ارديبھشت
فکری سرگردان دارد، اما اگر در پی ھدفی مشخص باشد، فرسخ ھای زیادی را حاظر است برای رسیدن به آن بپیماید. گه گاه اگر دید کافی نداشته باشد، ممکن است در جاھایی که نباید، گرفتار شود .

فال پرندگان
قمري
13 مي تا ٩ ژوئن — ٢٣ اردیبهشت تا ١٩ خرداد
طبیعتا آرامش طلب است و به آنچه نزدیک قلبشان باشد، نوک می زند. آنھا از یک زندگی بسیار عاشقانه لذت می برند و به ندرت از آن خسته می شوند. آنھا افرادی بردبار، سازگار، و جذاب ھستند. فقدان خشونت در آنھا گاھي باعث می شود که قربانی افراد درنده خو شوند.
عقاب
10 ژوئن تا ٧ ژوئیه — ٢٠ خرداد تا ١۶ تیر
شخصیتی بسیار با حترام که خصوصیات رویاپردازی زیادی دارد. آنھا ھیچوقت به دنبال کارھای بیھوده نمی افتند و با نگاه گیرای خود، مخالفان را سر جایشان مینشانند. آنھا قادرند تا از جنبه ھای ناچیز و مادی انسانیت فراتر روند و بسیار با استعدادند.
بلبل
8ژوئیه تا ۴ آگوست — ١٧ تیر تا ١٣ مرداد
معمولا قبل از اینکه دیده شوند، صدایشان به گوش می رسد. آنھا ھمیشه حرفی برای گفتن دارند. اما بسیار با شنوندگان خود سازگارند. ظاھر غیرگیرای آنھا شخصیتی را در خود پنھان دارد که منتظر شکوفایی است. مرغ ماھیخوار
5آگوست تا ١ سپتامبر — ١۴ مرداد تا ١٠شهریور
این ھم یک شخصیت رنگی و پر زرق و برق دیگر است که ھمیشه مشتاق رویارویی است. آنھا با سرعتی بسیار زیاد چرخی در اطراف می زنند و علاقه و وابستگی زیادی به آب دارند. بسیار حساس، تیز و باھوشند که باعث می شود شھامت شیرجه زدن در جاھایی را داشته باشند که دیگران حتی از نزدیک شدن به آن بیم دارند .
قو

در ادامه مقاله فال پرندگان میخوانیم

2سپتامبر تا ٢٩ سپتامبر — ١١ شهریور تا ٧ مهر
قو شخصیتی پیچیده دارد. با اینکه در ظاھر شخصی بسیار آرام و راحت است، در باطن برای سازگار کردن خود با سرعت دنیای مدرن، بسیار پرتلاش است. اگر شخصیت طبیعی دلپذیر آنھا برانگیخته شود، ممکن است بسیار خشن و عصبانی شوند.
داركوب
30 سپتامبر تا ٢٧ اكتبر — ٨ مھر تا ۵ آبان
شخصیتی خشن و سختکوش با بنیه و طاقت بسیار بالا. با درخواست حمایت دیگران برای ایده ھا و اعتقاداتشان ھیچ مشکلی ندارند، و برایشان مھم نیست که چقدر گیج و حواسپرت به نظر برسند. با طرز تفکر جانبی خود، برای موشکافی مشکلات و حل آن بسیار مفیدند. اما با شیوه ی زندگی پرسر و صدایشان، ممکن است دوست نداشته باشید که ھمسایه تان یکی از آنھا باشد.
كسترل (باز كوچك)
28 اكتبر تا ٢۴ نوامبر — ۶ آبان تا ٣ آذر
ذهن ھوشیارشان به آنھا این امکان را می دھد که از یک موضوع به موضوع دیگری بپرند، بدون اینکه تمرکزشان به ھم بخورد. آنھا با اراده بسیار زیادی بر اھداف زندگیشان متمرکز میشوند، و از آنچه که در اطرافشان می گذرد آشفته و مضطرب نمی شوند. اعتماد به توانایی ھایشان باعث میشود به جاھایی صعود کنند که دیگران فقط رویای آن را در سر دارند.
كلاغ سیاه
25 نوامبر تا ٢٣ دسامبر — ۴ آذر تا ٢ دي
آنھا افرادی پر ابهت ، گیرا و پر نیرو و مقاوم ھستند. آنھا از ھم طرازان خود بسیار باھوش تر ھستند و در حل مشکلات بسیار ماھر و زبر دستند. آنھا عاشق رقابتند و از محیط ھای روباز و وحشی بسیار لذت می برند.
حواصیل
24 دسامبر تا ٢٠ ژانويه — ٣ دي تا ٣٠ دي
افرادی فریبنده و گول زننده ھستند. بااینکه ممکن است اکثر اوقات افرادی تنھا و منزوی به نظر برسند، اما نیازی به بودن در اجتماعات شلوغ را ندارند .در عبور از مسیر زندگی ممکن است در باتلاق ھم گرفتار آیند، اما آنقدر مستحکم و استوار ھستند تا با این مشکلات کنار آیند. طبیعت نامطمئن آنھا باعث می شود که ھمواره به دنبال تحسین و تمجید اطرافیان باشند .

جهت آموزش فال پرندگان با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید