هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال طالع بینی اسم

فال طالع بینی اسم – ادعیه

فال طالع بینی اسم – ادعیه به شرح زیر می باشد

رفع خصومت

جهت رفع خصومت و دشمنی آیه ۱۷ سوره یس را نوشته و با خود نگه دارید اگر میخواهید تا دیگران از خصومت و دشمنی دست بردارند اگر میتوانید این آیه را نوشته و به یکی از طرفین بنشیند و اگر نمیتوانید فقط این آیه را بنویسید و از آن نگهداری نمایید ابتدا وضو بگیرید نیت کنید و سپس شروع به نوشتن آیه نمایید. شرح این آیه این است بسم الله الرحمن الرحيم : وما علينا إلا البلاغ المين –

چند کاربرد حروف ابجد هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آن که فايپ احضار کرد: بحق تعالی فایب پیدا می شود هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و أترا آب کشیده و به زنی که شیر میدهد بخوراند شير او زیاد میگردد هرگاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک با اسفال آویزان کند هرگز نترسد. هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و کسی طالب علم باشند کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی می گردد. هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر درختی که تمر تمیدهد ببندد ثمره او زیاد می گردد. هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کافظ توانسته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می گردد خادمین شب

هرگاه خواست عملی را در شب انجام دهی در صحبت و يا يقض و یا احضار و غیره – باید خادمین آن شب را نام ببری و بلا گئی تا در آن عمل موفق و پیروز شوید – این اسامی خادمین شب است = شنبه ، شسون – کنسفيائيل – الطهطيل یکشنبه : دعوان – روقيائيل – فهطیطل

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

فال طالع بینی اسم

فال طالع بینی اسم

الف :

افرادی که ابتدای اسم آنها با الف آغاز می شود ، دارای اخلاق و رفتار خوبی هستند و بسیار خونگرم مند تا حدی که با دیگران سریع صمیمی می شوند. این افراد ملاحظه گرند و زندگی را با جنگ و جدال و گفتگو به سر می برند و هر آنچه می خواهند به دست می آورند. آنها بهتر است پیراهن سیاه نپوشند زیرا خوش یمن نیست و موجب می شود محنت بسیار بکشند. مریضی آنها همواره در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

ب :

افرادی که ابتدای اسم آنها با ب آغاز می شود ، مغرور ، زیبا و مهربان هستند و دوستی پایداری دارند . اکثر آنها مال و مکنت اندکی دارند و به مادیات اهمیت نمی دهند.

ت :

این افراد زیبا ، خوش رفتار هستند و اگر گناهی مرتکب شوند سریع پشیمان شده وتوبه می کنند و اگر موجب رنجش فردی گردند سریع از او دلجویی می کنند چرا که دوست ندارند کسی از آنها برنجد. این افراد کم خواب و تنها نیز هستند.

ث :

افرادی که ابتدای نامشان حرف ث است ، خوش اخلاق هستند و دارای اراده قوی و مقتدر می باشند. آنها در هر کاری ثابت قدم هستند و در زندگی هرگز محتاج کسی نمی شوند. از ویژگی ظاهری آنها این است که پیشانی پهنی دارند.

ج :

ویژگی ظاهری افرادی که ابتدای اسم آنها با ج آغاز می شود ،این است که یا سفید پوست و هیکلی هستند و یا سبزه هستند و استخوان بندی قوی دارند . آنها با محبت اند اما همیشه سرگردان و آشفته و حیران می باشند و اکثرا به مریضی شکم دچارند.

ح :

افرادی که ابتدای نامشان حرف ح است ، اخلاق خوبی دارند و بسیار راز نگه دارند اما تا حدودی رک و کینه توزند و با دیگران مشاجره می کنند. آنها خوش چهره و زیبا نیز هستند.

خ :

او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشند و قدر مال دنیا را نداند

د :

افرادی که ابتدای اسم آنها با د آغاز می شود، بسیار بشاش و خوش رو و زیبا هستند. از ویژگی های اخلاقیشان این است که جنگجو ، با دیانت و متفکرند. همواره برای پیشرفت و ترقی تلاش می کنند اما قدر مال دنیا را نمی داند.

ز :

افرادی که ابتدای اسم آنها با ز آغاز می شود بسیار مقرراتی هستند. در زندگی شکست می خورند و حیران و سرگردان می شوند اما سریع به زندگی باز می گردند. این افراد خوشرو و زیبا هستند و اخلاق و رفتار خوبی دارند.آنها بسیار دچار سردرد و زانو درد می شوند.

ر :

افرادی که ابتدای اسم آنها با ر آغاز می شود ، بسیار زیبا و اهل خوش گذرانی هستند. آنها توان مالی اندکی دارند و اخلاقشان خوب و میانه است. حرف های بسیاری پشت سرشان گفته می شود و کمی طمعکار هستند. این افراد باید مراقب ایمانشان باشند تا به بزرگی و منزلت برسند.

س :

این افراد مغرور ومتکبرند و توانایی انجام هر کاری که بخواهند را دارند. آنها آتشی مزاج هستند و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرند. استعداد و ذوق و سلیقه زیادی دارند و برای همراهی در خرید بسیار فرد مناسبی هستند زیرا در انتخاب اجناس بهترینند.

ش :

این افراد زبان تند و تلخی دارند و به همین خاطر ضرر می بینند. اگر مراقب زبان خود باشند از بلاها دور می شوند . این افراد با این حال مهربان هستند و با دیگران خیلی راحت جور می شوند.

ص:

افرادی که ابتدای نامشان حرف ص است ،شجاع ، خوش اخلاق و مهربان هستند . آنها خصوصیات اخلاقی دیگری مانند دهن بینی و زودباوری نیز دارند . این افراد همیشه در فکر پیشرفت هستند.

ض :

افرادی که ابتدای نامشان حرف ض است ، زیرک ودانا وخوش اخلاق و کینه توز است ، درون گراست و هرگز نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و دارای پیشانی پهن است و ابروی کمان ابرو دارد. زرنگ و دقیق است و هیچ وقت از یاد خدا غافل نمی شود.

ط :

افرادی که ابتدای نامشان حرف ط است ، بسیار خونگرم هستند و سریع با دیگران اخت می شوند . آنها افرادی پاک و دارای اخلاق خوبی هستند.این افراد بهتر است رنگ مشکی نپوشند.

ظ:

افرادی که ابتدای نامشان حرف ظ است ، خوش گذرانند و اهل تفریح با دوستان خود هستند و بسیار ولخرجند . همانطور که در بخش شخصیت شناسی نمناک اشاره کرده ایم این افراد ظاهر و باطنش یکی است و اخلاق خشک ومقرراتی دارند ، بدگویی پشت سر آنها زیاد است.

ع:

افرادی که ابتدای اسم آنها با ع آغاز می شود ، اخلاق خوبی دارند و نظم و ترتیب در زندگی آنها حرف اول را می زند . این افراد اهل بخشش هستند و در دوستی پایدار و متعصب می باشند . آنان قدر پول خود را نمی دانند و آن را خرج می کنند و در زندگی سختی زیاد می کشند.

غ :

زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کنند در فكر میرود و به گذشته و آینده خود می اندیشد نانا و عالم است و زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد

ف :

او فردی است آتش مزاج و قند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از تاحیه هر چند وقت یک بار مريض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در آینده به مقام و منزلت خویی میرسد.

ق :

فردی است قادر و توانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند

ک :

او فردی است زیبا و خوش اخلاقی و زیرک و داتا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران اثر زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باند

ل:

فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه مستعصي اطرا قیان نزدیک خود میباشد

م :

خوش اخلاقي و با محبت و خون گرم و تترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند

ن :

او فردی است زیبا و خوش اخلاقی و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود همچون قاضی میباشد و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد کنند

ی :

او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در اقتدير الو قالب گردد دمدمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است و فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد

برای گرفتن فال طالع بینی اسم با شماره 09916833373 تماس بگیرید

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید