هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال تاس

فال تاس

در این مقاله می خواھیم فال تاس را،توضیح دهیم.

برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و ھمچنین صفحه ای شبیه به تصویر بغل احتیاج دارید. برای تھیه این صفحه می توانید دایره ای به قطر ٣۵ سانتی متر .بر روی کاغذ رسم کرده و سپس آن را به ١٢ قسمت مساوی تقسیم کنید
ھر كدام از این قسمت ھا ( خانه ھا ) به موارد بخصوصی مربوط ھستند. طاس ھا باید با دست چپ و از فاصله کمی بر روی صفحه ریخته شوند که بر حسب وضعیتی که قرار می گیرند می توانند یک ، دو و یا سه خانه را اشغال کرده و .عددی از یک تا شش برای آن خانه نشان دھند اعداد یک تا شش معانی مختلفی دارند که معنی ھر عدد به موارد و مسائل آن نیز در تفسیر منظور خانه مربوط می شود. ھمچنین مجموع آنھا ، اعداد بین ٣ تا ١٨ می شود .
3 – مسائل غیر منتظره
4 – مشاجره. عدم توافق. ناخوشنودی
5 – امكان براورده شدن یك ارزو یا خواسته
6 – امكان از دست دادن پول یا مادیات دیگر
7 – تاخیر در امور مالی. رسوایی
8 – رفتار بدون تفكر كه ممكن است باعث ایجاد مشكل شود
9 – ازدواج ، جشنی كه شما ھم در ان شریك ھستید
10 – پیشرفت در كار. امكان بچه دار شدن
11 – مسافرت یكی از عزیزان یا نزدیكان
12 – دریافت یك نامه یا پیغام مھم

فال تاس
13 – ناخوشنودی و ناراحتی
14 – دریافت كمك از نزدیكان
15 – لزوم احتیاط و مراقبت در رفتار یا گفتار تان
16 – یك مسافرت مطلوب و مفید
17 – تغییرات احتمالی در برنامه ھای جاری 18 – موفقیت و خوشنودی در اینده نزدیک
خانه7 – ھمسر – ازدواج – معشوق – روابط جنسی – ھمدستی و ھمکاری – مسابقات و رقابت ھا – قرارداد ھای قانونی که متعھد می شوید – مجادله و دعوا – ھر فرد ناشناخته ای.
خانه8 – رنج – خطر – مرگ – جراحی – قرض – مالیات – نیروھای ماورا طبیعه – میراث ( غیر از والدین ).
خانه9 – مذھب – فلسفه – معرفت – درک – مطالعه – ھنر – آموزش و پرورش – ادبیات– نشر -رویاھا – آینده نگری – کشورھای خارجی – سفرھای دور.
خانه10 – وضعیت شغلی تان – موقعیت اجتماعی – استخدام – دادگاه – قاضی – افراد مهم ( از نظر شغلی ) – وضعیت جغرافیایی – آب و ھوا.
خانه11 – دوستان – لذت ھای معنوی – آرزو ھا و امید ھا – منابع کمک – جبھه ھای سیاسی.
خانه12 – دشمنان – مشکلات و مشقات – گرفتاری – دردسر – محدودیت – افراد یا چیزھایی که از آنھا میترسید – رمز و راز – بیمارستان – حیوانات بزرگ.
1 – عدد یک علامتی مساعد و موافق محسوب می شود
2 – لزوم تلاش برای كسب موفقیت
3 – موفقیت و پیروزی
4 – ناراحتی و ناخوشنودی
5 – اخبار خوب
6 – عدم اطمینان و یقی

جهت آموزش فال تاس با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید