هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال بوسیله رنگھا

فال بوسیله رنگھا

فال بوسیله رنگھا به صورت زیر انجام میگیرد.

قرمز :
با نمك و دوستداشتنی، مشكل پسند اما ھمیشه عاشق….. اینطور بنظر میرسد كه مورد محبت نیز باشید. با روحیه و بشاش اما در ھمان زمان میتوانید بد اخلاق ھم شوید قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد كنید و این ھمان عشقی است كه میتواند در راھی كه در پیش دارید همراهتان باشد آدمھایی را كه راحت صحبت میكنند دوست دارید این آدمھا باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید
شیری رنگ:
اهل رقابت و بازی دوست. دوست ندارد ببازد ولی ھمیشه بشاش است شما قابل اعتماد و امین ھستید و خیلی علاقه دارید وقت
خود را بیرون بگذرانید، با دقت عشقتان را انتخاب میكنید
و بسادگی عاشق نمی شوید اما وقتی او را یافتید تا مدتھای
طولانی دوستش خواھید داشت
نیلی :
شما بیشتر متوجه نگاھتان ھستید و استانداردھای بالائی در انتخاب عشق دارید. ھر راه حلی را با دقت و تفكر انتخاب می كنید و بسیار بندرت مرتكب اشتباه احمقانه میشوید دوست دارید رھبر باشید و به راحتی می توانید دوستان جدید پیدا كنید
خاكستری :
جذاب و فعال ھستید، شما ھرگز احساستان را پنھان نمی كنید و ھر آنچه را كه درونتان است آشكار می سازید. اما ضمنا میتوانید خودخواه ھم باشید. می خواھید مورد توجه باشید و نمی خواھید بطور نا برابر با شما برخورد شود. میتوانید روز مردم را روشن كنید. شما میدانید در زمان مناسب چه بگویید و خوش اخلاق ھستید
سبز :
خیلی خوب با افراد تازه كنار می آیید. در واقع آدم خجالتی ای نیستی اما گاھی اوقات با كلماتت به عواطف مردم آسیب می رسانید. دوست دارید تا مورد توجه و علاقه كسی باشید كه دوستش دارید ولی اغلب تنھایید و به انتظار فرد مورد نظرت می مانید
طلائی :
شما میدانید چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. آدم بشاشی ھستید و زیاد بیرون میروید. بسیار سخت میتوانی فرد مورد نظرت را پیدا كنی اما وقتی او را یافتی تا سالیان متمادی دوباره عاشق نمی شوی
صورتی
شما ھمواره در تلاشید تا در ھر چیزی بھترین باشید و دوست دارید به سایرین كمك كنید. اما بسادگی قانع نمی شوی. دارای افكاری منفی ھستید و در جستجوی عشقی شورانگیز مانند آنچه در قصه ھاست ھستید
زرد :
شما شیرین و بیگناھید ، مورد اعتماد بسیاری از مردم ، و دارای رھبریتی قوی در ارتباطاتتان ھستید. شما خوب تصمیم میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید. ھمواره در افكار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید
خرمایی :
باھوشید و میدانید چه چیزی درست است. میخواھید ھمه چیز را مطابق میل خود كنید كه گاھی میتواند بدلیل عدم توجه به نظر دیگران مشكل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور ھستید. وقتی فرد مورد نظرتان را یافتید برایتان دشوار است فرد بھتری پیدا كنید

فال بوسیله رنگھا

نارنجی :
در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر ھستید، می دانید چگونه با مردم رفتار كنید. همواره اھدافی برای دستیابی به آنھا دارید و حقیقتا برای رسیدن به آنھا تلاش میكنید ، فردی آماده رقابت ھستید. دوستانتان برایت بسیار مهم ھستند وقدر آنچه را كه دارید میدانید، گاھی اوقات واكنشتان زیادی شدید است و علت آن نیز احساساتی بودنتان است
ارغوانی :
اسرار آمیز ھستید، بھیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان نظرتان جلب میشود. روزتان با توجه به خلقتان میتواند غمگین یا خوش باشد. بین دوستان محبوب ھستید اما میتوانید دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را فراموش میكنید. بدنبال شخصی ھستید كه قابل اعتماد باشد
لیموئی :
اسرار آمیز ھستید، بھیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان نظرتان جلب میشود. روزتان با توجه به خلقتان میتواند غمگین یا خوش باشد. بین دوستان محبوب ھستید اما میتوانید دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را فراموش میكنید. بدنبال شخصی ھستید كه قابل اعتماد باشد
نقره ای :
خیال پرداز و بامزه اید ، دوست دارید چیز ھای جدید را بیازمایید. علاقه دارید خود سازی كنید و بسادگی می آموزید، براحتی میتوان با شما صحبت كرد و شما نصایح خوبی میدھید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به كسی اعتماد كرد، اما وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا پایان عمر به آنھا اعتماد میكنید
سیاه :
شما یك مبارز ھستید و دارای انگیزه اید. اما تغییر در زندگی را نمی پسندید. زمانی كه تصمیمی گرفتید، روی تصمیمتان تا مدتھا پای می فشارید. زندگی عشقی شما نیز توام با مبارزه است و مثل همه نیست
زیتونی :
شما روشن قلب و آدم گرمی ھستید. ھمراه خوبی برای فامیل و دوستانید. خشونت را نمی پسندید و میدانید چه چیزی درست است. شما مھربان و بشاش ھستید اما بسادگی به مردم حسادت نورزید
قهوه ای :
فعال و ورزشكارید ، برای دیگران مشكل است كه به شما نزدیك شوند. زمانی كه متوجه میشوید نمی توانید به چیزی كه میخواھید دستیابید ، بسادگی تسلیم شده آنرا رھا میكنید

سرمه ای :
شما جذابید و عاشق زندگی خود ھستید ، نسبت به ھمه چیز دارای احساسی قوی ھستید و خیلی زود گیج میشوید زمانی كه از دست شخص یا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان مشكل است آنھا را ببخشید
سفید
شما آرزو و اھدافی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید نسبت به دیگران متفاوت و گاھی اوقات عجیب ھستید اما ھمه این حالت شما را دوست دارند
کبود :
احساسات شما بسادگی و ناگھانی تغییر میكند اغلب تن ھا ھستید ، مسافرت را دوست دارید. انسان صادقی ھستید ولی حرف مردم را زود باور میكنید. یافتن عشق برای شما سخت است و گمگشته عشق ھستید

فال بوسیله رنگھا كمتر آدمی به فال و طالع بینی اعتقاد راسخ داره ، اما خوندن این جور فال ھا خالی از لطف نیست ، ضمن اینكه ھمیشه یه مواردی ھست كه یه جور فال یا طالع بینی گوشزد می كنه و با واقعیت ھم سازگاره . مگه نه؟
رنگ خودتون رو با توجه به تاریخ تولدتون پیدا كنید و بعد توضیح مربوط به اون رنگ رو بخونید

جهت آموزش فال بوسیله رنگھا با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید