هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش فال ابجد آنجلا

آموزش فال ابجد آنجلا

در این مقاله می خواھیم آموزش فال ابجد آنجلا را،توضیح دهیم.

به نام آفریدگار عشق و مستی آموزش فال طالع ابجدی : از این برج ها آن برج هایی نیست که برای فال ماه تولد استفاده میشود بلکه این با آن متفاوت است و اینگونه به دست می آید که بعد از حساب نام فرد و نام مادرش که به حروف ابجد در می آید و با هم جمع میشود و به دوازده تقسیم میشود و باقیمانده هرچه ماند به دوازده برج حساب میشود اگر یکی باقی ماند باید برج حمل را بخواند و اگر دو ماند برج ثور را و الى اخر- برای حروف گچ پ ژ که در عربی نیست برای ک از حرف ج استفاده کند و برای پ ازب و برای ژ از ز) همچنین بعضی حکما گفتند برای حروف گچ پ ژ که در عربی نیست اصلا حساب نمیکنیم. و در واقع حروف را حذف میکنیم در وارد کردن نام ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید . حتما در این بخش از نام های شناسنامه ای استفاده کنید. از آوردن نام هوا با آدم به جای نام شخص مورد نظر خودداری شود . اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، ثنویسید تسا بنویسید نساء – اسلامی که در آنها حروف والی استفاده شده، از آوردن حروف والى خودایی شود. بنویسید ابوالفضل بنویسید ابوالفضل . از آوردن القاب که به عنوان پیشوند و پسوند هستند خوداری شود. مثلا بجای سید علی بنویسید علی . اسامی که مانند موسی که «ی» آخر آنها «1» خواننده می شود ، ثنویسید موسی بنویسید موسا. اسامی که آخر نام آنها ذکر شريفه الله هست و در شناسنامه به صورت اله نوشته شده حتما نام کامل با وارد بنویسید و ننويسيد عبد اله بنویسید عبدالله، (حروف ابجد در آخرین صفحه ی هست)
برج 1- حمل زنان هر آن زنی که به طالع محمل باشد زنی است میانه بالا و قد متوسط ) و ابرو کشیده و زیرک و عاقل و دانا که هم ستاره با حضرت خدیجة الکبری است و در هر خانه که قدم گذارد دولت و اقبال پر سر اهل خانه است و اولاد طاق ( یعنی فرد ” یکی با سه تا با پنج تا م.) در طالع دارد و از سه نفر آنها بهره مند شود و با شوهر مشفق و مهربان است و در امورات خانه داری بسیار ساعی و کاردان و عاقل است و زود خشم گیرد و نود فرو نشیند – یک زن در همسایگی او در مقام عداوت است و این همسایه در طول زندگی فرد ظاهر میشود که ممکن است تا الان ظاهر شده باشد و یا در اینده ظاهر شود ) و نشانه آن زن کوتاه قد و ازرق چشم ( آبی ) و سفید چهره که در ظاهر با او در مقام دوستی است و در باطن در مقام دشمنی که بیم ملاک باشد و از او حذر کند خود را به خداوند جل جلاله بسپارد. صاحب اپن طالع در امورات خانه خود بسیار عاقل و دانا و زیرک است و در امورات زندگانی خود بیناست. دل خود را با خدا صاف کنید و هرگز ناشکری نکند تا دست به هر کاری می زند زود اصلاح شود . در میان خویشان یک نفر او را نصیحت میکند و او خیال میکند که با او دشمنی دارد ، البته نصیحت او را قبول کند تا در صدمه نیفتد و هرگز محتاج نشود . در امر دین داری خود برقرار باشد و کامل نمازی نباید بکند و در امورات خانه داری و شوهر داری ثابت باشد و مراوده با مردم ناکس نکند تا هیچ وقت به بلای دنیا و آخرت میتلا نشود و هرگاه اولاد او نشود یا نماند و از سادات موسوی ادعا بگیرد تا بماند و نذری هم کرده است باید ادا کند. بسازد صاحب این طالع را رخت سوز و روز پنج شنبه ( یعنی لباس سبز رنگ برای او خوش پهن است و روزهای پنج شنبه برای او برکت دارد و اگر میخواهد کاری را شروع کند با خواستگاری دارد روز پنج شنبه قرار بگذارد ) – دعای جوشن کیپر ( که کتاب جویی آن در کتابفروشی ها هست ) با خود دارد تا از بلیات محفوظ بماند
برج 1 حمل ۔ مردان هر شخصی که به طالع حمل باشد ستاره مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی علیه السلام است مردی است بلند قد و خوش خلق و خوش اقبال و در طرف راست صورت او خالی با نشانی باشد که نشانه دولت و اقبال و خوشبختی است از کارهای ناشایسته خوشش نمی آید ، و دروغگو را دشمن میداند ، دروغ به او نمی سازد ، باید از حرام بپرهیزد و اگر یک شاهی از حرام به دست اورد ده برابر از مال او تلف شود وقتی کاری ناشایسته می کند زود پشیمان میشود ، زود خشم میگیرد و نود هم فرو می نشیند . از چشم بد به او نقصان ( کمی و کاستی ) می رسد ، دعای چشم زخم و حرز امام جواد عليه السلام با خود دارد تا از بليات محفوظ ماند ، خانه دولت او برج نور است ( یعنی کارهای تجاری ، معاملاتی با هر کار دیگری که برای او گوشی و سعادت به همراه میاورد را در برج ثور یعنی ارديبهشت انجام دهد. خرید و فروش برای او نېکو است، هر چه تلف کند نود به دست او اید. نحوستی در کارش پیدا شده که انشا الله به بودي رفع شود، باید در نماز کا ملی نکند و در مسائل دینی خود بسیار دقیق شود و ساعی باشد. خانه بیماری او سنبله است ( یعنی در برج سنبله که شهریور است احتمال بیماری او بیشتر است حال چه بیماری بود گذر و چه بیماری سخت بیماری وی بیشتر از درد پهلو و کمر باشد و در سن 14 سالگی خطر مرگ او را تهدید میکند که اگر از آن بگذرد عمر او تا نود 90 سال هم میتواند برسد . هاه تو را به روی قران نگاه کند ( یعنی اول ماه همینکه هلال ماه رو دید روی قران نگاه کند ). حیوان شم شکافته از قبیل گاو و گوسفند در استانه خانه داشته باشد برای او مبارک است و البته این در مورد خانه های خارج از شهر بیشتر عملی است ) . به هر کس ولا کند جا بیند و از صدقه دادن به فقرا کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ ماند انشا الله تعالی.
برج 2 نور – مردان حکما گفته اند نور خانه زهره است ( یعنی سیاره زهره ززحل پر آن حکومت دارد که از خصوصیات زهره این است که بر هر کس مسلط باشد ان شخص خوشگذران و اهل شادی و تفریح می شود ) ، خاکی و بادی است ( یعنی طبع او از چهار طبع آتش – باد – آب – خاک خاک است که از خصوصیات خاک سرد بودن است و باد که از خصوصیات باد . از این سو به آن سو رفتن یعنی دمدمی مزاج بودن است و صاحب این طالع مردی باشد با دولت ( یعنی بخت و اقبال با او همراه است بخصوص در زمینه مالی)

و ستاره او ستاره حضرت سلیمان ع است و زندگانی او بسیار باشد و با دوام ( یعنی عمر طولانی خواهد داشت) اما شرط دارد که هرگز در نماز کا ملی نکند و مال حرام نخورد و چشم به مال دیگران نداشته باشد و غبش را دوست دارد و به زن عفیفه ( يعني نجيب ) رغبت دارد، از یک زن کارش نگو شود چرا که آن زن بسیار عفيفه باشد. مشروط بر اینکه خلاف شرع نکند تا کارش روز به روز بالا کرد. از چهار پایان م شکافته و گزند و آسیبی به او رسد که زود صحت و سلامتی باید و خطر ندارد. انگشتر فیروزه بر او مبارک باشد چون ماه تو بیند پر بوی سبزه نگاه کند ( یعنی اول ماه که ملال دیده میشود بعد از دیدن ملال به سبزه نگاه کند )، چهار پا در طالع وی میانه بود ( یعنی اگر میخواهد چهار پا دانی کند برایش میانه است ) اگر وارد حرام نشود خرید و فروش و تجارت برای او نیکو است ، آنچه به دست او آمد نود فنا شود چرا که قدر مال دنیا را نداند ، با هر که وفا کند جفا بیند. دعای فتح مهمات با خود داشته باشد تا انشا الله گشایش در کارش پیدا شود و با طلسم شرف شمس به سر و تن خود را بشويد تا از جمیع بلیات محفوظ باشد. این طلسم را من در وبلاگم ندارم اما مغازه های اطراف حرم ها دارند )
برج ثور – زنان هر آن زنی که به طالع تور باشد زنی است صالحه و خوش خلق و نیکو منظر ( زیبا ) و عاقل و دانا و زیرک و او را بر سینه پا بر اعضاء خال یا نشانی باشد که نشانه دولت و اقبال اوست ، بدگو و دشمن بسیار دارد اما کسی نتواند به او آسیبی برساند و برای آنکه توکل با خداست. اگر جان خود را فدای مردم کند قدر وی را ندانند ، ستاره آن ذن ستاره حضرت هاجر عليه السلام است. از سخن خوش جان را فدا کند و هر چه سن او بالا رود و کارش بهتر میشود ، مدائی است که در کار خود سرگردان است و آنهم از چشم زغم و حسادت مردم است و دعای چشم زخم با خود دارد و صدقه به فقرای ارحام بدهد اما طوری که کسی نفهمد و نیز در صورت داشتن شوهر ، باید با اجازه شوهرش باشد تا کارش درست شود. با شوهر مشفق و مهربان باشد، به اذيت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد ، هشت فرزند در طالع دارد و البته به اینکه حتما همه مشت تا را خواهد آورد بلکه به میل خودش است که بیاورد یا نه هر کس چیزی از او بگیرد به سختی به او پس دهد یک نت با او در مقام عداوت باشد و زیاد صدمه به او رساند و به او نیش زند اما نتواند که به او آسیبی برساند از نت حرام خوار بل عمل حذر کند تا در بلا نبیافتد دل خود را با خدا صاف نماید تا خداوند کار او را به اصلاح بیاورد. اگر به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی رضوی دعا بگیرد تا رفع شود ، همیشه از درد کمر و سر پناله که از علت باد قولنج باشد باید دارو بخورد ، ماه تو را بر آب جاری نظر کند و وقتی هلال اول ماه را دید پر آب جاری نگاه کند ). طی عمری که داشته و نقصان بزرگی به او رسیده ، اما عاقبت به خیر بوده است. شانه سر خود را به کسی نباید بدهد تا در چله نیافتد و کارش بو به تنزل و گرفتاری نرود و هیچ وقت خوابی را که می بیند به کسی باز نگوید چرا که همه نمی توانند خواب را مطابق واقع تعبیر کنند، راز دل را با همه کس نگوید. در شش سالگی خطر مرگ او را تهدید می نماید که اگر از آن بگذرد به عمر طبیعی می رسد . دعای حرز ابودجانه ها خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد. برای صاحب این طالع ، روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یاقوت خوش من است و آن را در نظر بگیرد تا همیشه عزیز و محترم باشد. ( یعنی برای اینکه شانس بیاورد کارهاشو روز جمعه شروع کنه – انگشتر یاقوت دستش باشه – لباس سبز یا آبی یا مخلوطی از ایندو بپوشد

آموزش فال ابجد آنجلا

برج جوزا – مردان

جوزا خانه سیاره مشتری است ( یعنی این سیاره و خصوصیاتش که « سعد اکبر – خوشبختی بزرگ » است بر او حکومت دارد. او مردی باشد نیک روی و خوش خوی و با مروث و کاردان و با خویشان خود و همسایگان تکونی کند و بدی نکند و اگر با بزرگان نشيند حرف او را قبول کنند و از مال حرام پرهیز کند که اگر یک ریال مال حرام به دست او رسد صد برابر مال از دست او برود و سفر غریبی نصیب دارد و مسافرت او به طول انجامد اما نفع دارد . رفیق با او موافق نباشد . راز دل خود به احدی بگوید چونکه حرف او را نگاه ندارند ، زود خشم گیرد و پود فرو نشیند و خانه فرزندان او در برج جوزا است ( یعنی این ماه خرداد برای فرزندانش خوش یمن است ). فرزندان او بسیار شود و بیشتر لرینه های او را خطر مرگ تهدید می کند پس له عای حرز ابودجانه و حرز امام جواد بگیرد تا از بلاها ایمن گردد . سفر زیارتی بسیار کند و در همه مسافرتها به او خوش گذرد و عمر او به سعادت بگذرد و از آن مسافرتها نفع زیادی نماید . اگر در برج سرطان ( تمر) معاملات مالی نماید از یک طرفه نفع می برد و از طرفی دیگر ضد به او می خورد. پیامبران را در خواب بیند ، از پدر و مادر کمتر نفع باید به آنها را از خود خوشنود کند. عیال و همسر) صالحه نصیب دارد و فرزندانش از ان زن صالحه باشد.
برج جوزا – زنان به قول ميگما ، بادی است ( یعنی طبع و عنصر باد لر او غالب است و خصوصیات آن را دارد و دمدمی مزاج است و نود از این سو به آن سو رود ) ، ستاره ساره همسر ابراهیم نبی ع ستاره اوست و هر کس به ابن طالع باشد زنی باشد بلند بالا و پر سينه خالی یا نشانی دارد که آن خال با نشانه نشانه اقبال و دولت باشد و آن زن چرب زبان و رحیم دل باشد و فرزندان زیادی در طالع دارد که هر گاه نماند از سادات موسوی دعا بگیرد ، همیشه در کار خود حیران و سرگردان است و باید خود را از فکر و خیال دور کند و توکل بر خدای تعالی نماید تا در بلا نیافتد و هیچ وقت راز دل خود را به کسی نگويد که بعضی از مردم با او در مقام عداوت می باشند . لباس و شانه خود را به کسی ندهد برای اینکه سحر و جادو نود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برای کسی نشل کند. در اول عمر خود رنج بسیار کشیده اما در آخر عمر چنان شود که همه محتاج به او شود. حیوانات سم شكافته در میان خانه باشد همه از اقبال اوست اما چه فایده که کسی قدر او را نداند . اگر چه شوهرش بسیار پر او مشفق و مهربان است. در سن هشت سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که اگر بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد ، از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد. گاه گاه خشم می گیرد و نود هم فرو می نشیند دعای ام صبیان را با خود دارد حرز امام جواد ع را با خود و فرزندانش داشته باشد تا ایمن باشد ، مدتی است که دل درکاری بسته و خیال امر خیری دارد ولی اما و اگر می کند باید توکل پر
خدا کند انشا الله عاقبت به خیر باشد در امورات زندگانی خود سعی بسیار می کند اما چه فایده که به واسطه تند خونی که دارد زحمت خود می دهد برای صاحبه این طالع يسزد ماه شعبان از یعنی ماه شعبان برايش شانس می آورد اگر کاری را میخواهد شروع کند با معامله با ازدواج و .. در ماه شعبان انجام دهد و لباس آبی ( برایش خوش یمن است ) و انگشتر رنگارنگ و انگشتر حدید صینی و یاقوت تا از سحر و جادو و اذیت شیاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و غیبت پرهیز کنید تا در بلا نیافتد ، زنی در همسایگی با او در مقام اذیت و عداوت اوست چرب زبان و خوش اخلاق است باید خود را از او حفظ کند و این فقه در طالع اوست حالا با تا حالا او را در همسایگی خود دیده یا در آینده خواهد دید ) ، ماه تو را به روی خوش ببیند ( اول ماه قمری که هلال ماه را دید به بوی خوش بگی نگاه کند ) . روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکند و خود را نشوید تا همیشه مسرور و خوشحال باشد ،
برج 4 سرطان – مردان هر آن شخص که به طالع سرطان باشد ستاره حضرت ادریس می باشد و او مردی باشد صاحبها عزت و ثروت و دنيا داد، این طالع دو وجه دارد و وجه اول آنست که مردی باشد سفید بو و خوش خلق و از ساتن نوش جان را فدا کند و هر کس هر حرفی را با او در میان آورد باور کند و در وجه دوم ، مردی باشد سیاه | چهره و بلند قامت و متهور و زیرک و دانا و حرف همه کس را باور نکند و با بزرگان نشیند و سایر بسیار کند و از مسافرانها تشع بابد مگر یکی از آنها که از آن فرد بزرگی به او میخورد اما بود جای آن ضد د شود و عاقبت در آن سایر یکی از او دستگیری کند و دوازده فرزند در طالع دارد که بیشتر آنها دختر باشد و روزی آنها فراخ بود و پدر و مادر از آنها نقع بایند و یک نفر از آن فرزندان صدمه بسیار بیند اما عاقبت بخیر باشد و زراعت و تجارت برای او میانه بود و دولت سواری و سم شکافته در آستانه او بسیار خوب باشد و از آب و أنش صدمه بزرگی به او میخورد اما عاقبت به خیر باشد و بیماری او بیشتر از درد سر و کمر باشد و از مردم اندی چشم ( چشم آبی ) حذر کند تا در بلا نيفتد و لباس پنبه و رنگ کبود پر وی مبارک باشد و انگشتر در و یاقوت برای او میارک است و در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به غمر
طبیعی بود و خانه عمل او جوزا است یعنی در ماه خرداد کاری را شروع کند برایش موفقیت می آورد) دعای حرز بازو بند حضرت امیر المومنين عليه السلام با خود نگهدارد تا از بلیات ایمن گرید
برج 4 سرطان – زنان حکما گفته اند که هر زنی به طالع سرطان باشد و میانه بالا و سفید چهره و ابرو کشیده و خوش رفتار و بر اعضا خال و نشانی داشته باشد که آن نشانه اقبال و دولت و حرمت اوست و ستاره ای با ستاره آسیه خاتون یکی باشد و هر چند بزرگتر شود کارش بالا گيرد و شوهر بسیار بر وی مهربانست به واسطه حسن عمل که دارد ، اما گاه گاه زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و در کارهای خود بسپار بينا باشد و با همسایه ها بسیار مهربان باشد اما قدر او را ندانند چرا که بدگو و دشمن بسیار دارد و راز دل خود را به کسی نگوید و تهمتی به وی زده اند نعوذ بالله که راست باشد ولی از راه دشمنی بوده است و هر نقصانی که از مال و اولاد میبند از چشم بد مردم است ، چرا که حساب او را بسیار میکنند که چنین است و چنان است. دروغگو را دشمن دارد چرا که خودش بسیار زن صالحه و صادق القولی است و حرام او را نسازد . زنهار که پرهیز کند از حرام تا همیشه آسوده و راحت باشد و با هر کس نیکی کند بدی بیند و قرض دادن او را نسازد . فرزندان او هرگاه بیماری و علتی ببینند باد اجنه و بدی بر آنها زده و انر کرده و باید حرز چهارده معصوم را با خود دارد تا از بلاها ایمن گرید ، ماه ذی حجه برای او خوش من است ( یعنی کار بزرگی را میخواهد شروع کند در این ماه قرار دهد مثلا ازدواج ، تولد فرزند با خرید خانه و ماشین و و ) ، لباس سبز و آبی برای من دارد ( یعنی این رنگهای لباس برای او شانس میاورد ) ، ماه تو را بر روی سوره یاسین نگاه کند ( یعنی اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد به روی سوره یاسین نگاه کند تا از بلیات آن ماه محفوظ ماند) رنجوری او بیشتر از درد دل و کمر باشد ، معالجه کند تا راحت شود ، یک شخص بلند قامت و سیاه چشم در میان او و شوهر او خرابی می کند و اگر هنوز شوهر نکرده در آینده چنین کسی خواهد آمد ) که عداوت میان آنها بیاندازد و از او باید حذر کند تا در بلا نبیافتد ، در نماز کاهلی نکند و همچنین در مسائل دینی و با در امان خدا باشد.
برج 5 اسد – مردان كما گفته اند که اسد خانه آفتاب ( یعنی سیاره خورشید بر آن حکومت دارد و خصوصیات این سیاره را دارد « گرم و روشنایی بخش » ) است و ستاره حضرت داود عليه السلام است و او مردی باشد بلند قامت و خوشرو و از طرف راست صورت نشانی دارد و با خالی که آن نشانه اقبال و دولت باشد . جرام به او نمی سازد و اگر یک دینار عرام بدست آورد و ده دینار حلال از دستش برود. پیش بردگان سخن گوی باشد ( یعنی خوب حرف می زنه ، از سان نوش جان فدا کند ( یعنی باید با او با ریون هوش «رف زد تا بپذیرد ) . بر عقیده ثابت باسد ( یعنی به چیزی عقیده پیدا کند آسان و سریع آن را از دست نمی دهد و بر عقیده اش پایدار است ، از سلطانی زبانی به او برسد از سلطان یعنی هر کسی که بر او مسلط است مانند مدیره ردیس ) اما در عوض همان زبان او را مفتخر و سرافراز می گرداند . گاه گاه مانند آتش برا فروخته میشود ولی زود فرو می نشیند و لهو و لسه ر خوشگذرانی را بسیار دوست دارد اما تود پشیمان میشود . شرکت به هیچ وجه بر او سازگار نیست و با هر کس مشارکت کند خوار و زار میشود و رنج بسیار بزرگی به او رسد اما عاقبت بخیر باشد و از دروغگو متنفر است چرا که خودش به دروغ رغبتی ندارد . پدر و مادرش پیش از او بمیرند و از پدر و مادر نفعی نبیند اما باید آنها را رنجور و مکدر نسازد و نیکی و احسان در حق آنها بکند تا در دنيا و آخرت خیر ببیند و خانه فرزندان او سنبله باشد ( یعنی ماه شهریور برایشان بمن دارد و فرزند زیادی در طالع دارد و از دو نفر آنها تقع باید . در آخر عمر عاقبت به خیر گردد . زن جفت ( دو تا ) در طالع دارد و اگر فرزندان او آسيب و صدمه ببینند و چندان صدمه و ضرری نباشد اما باید دعا بگیرد و صدقه بدهد تا در بلا قيافتد، مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده است اما زود بدست بیاورد. ماه تو را بر قرآن نگاه کند از اول ماه قمری که هلال ماه را دید بعد از آن بر روی قرآن نگاه کند تا در آنماه از بلاها ایمن گرید ) به او بسازد انگشتر عقیق و لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس می آورد ). صاحب این طالع باید دید امیر المومنین ع همراه داشته باشد تا در بلا نيفتد

برج 5 اسد – زنان هر آن زنی که به طالع اسد باشد حکما گفته اند آتشی و خاکی باشد ( یعنی خصوصیات عنصر آتش و خاک پر او حاکم است)، زنی باشد بلند قد و باریک اندام و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال با نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال اوست هر چه بزرگتر شود زندگانی را به شادکامی بگذراند ، در اول عمرش رنج بسیار کشیده و در وسط عمر و آخر عمر کارش نیکو شود و زندگانی او به درازا کشد . از اولاد بهره مند گردد و از پدر و مادر نفع میانه (متوسط ) بیرد، از خواهر و برادر بهره نبیند . در امر معیشت زندگانی خود سهار دانا و بینا باشد، حرام و غیبت به او نمی سازد اگر یک ریال حرام جمع کند ، هزار دینار حلال از دست او برود و هرگاه غیبت از کسی بکند در عوض آن و در مکانات آن ، تهمت به او بزنند ، یک نفر از همسایگان بسیار با او مهربانست باید از سخن او بیرون نرود چرا که او مرضی ندارد . از زنی که سرخ مو و گرد چشم است و با او در مقام عداوت است ، حذر کند . زنهار راز دل خود را به او نگوید که خوف جانی دارد. شانه سر خود را به احدی ندهد که بسیار بد است و بیم سحر و جادو در آن است که هیچ وقت بهیودی حاصل نشود . زنهار کامل نمازی نکند و از ناپاک و نجس پرهیز کند تا در مال او برکت پیدا شود و اگر اولاد او نماند باید دعای همزاد و هفت هیکل با خود داشته باشد تا محفوظ بماند. مدتی است در کار او بستگی پیدا شده اما به اندک وقت اصلاح شود مشروط بر آنکه نذری که کرده است ادا کند. صاحب این طالع را بسازد از ماهها ، ماه شوال ( یعنی این ماه برای او میارکه است ) و لباسهای سفید و سیز و انگشتر فیروزه برای او انوش من است و ماه تو را به روی قرآن و سبزه نگاه کند. باید با شوهر خود زبان درانی نکند تا زندگی را به خوبی و خوشبختی بگذراند.
برج 6 سنبله – مردان هر آن شخصی که به طالع سنيله باشد ستاره مولای متقیان امیر مومنان علیه السلام است میانه بالا ( قد متوسط ) و ابرو کشیده و خوش خلق و خوش سخن و از خوش سخن ، جان را فدا کند ( یعنی با زبان خوش باید باهاش حرف بزنید تا به مقصود برسید ) و دروغ و حرام وي را نسازد ( یعنی اگر وارد دروغ و حرام شود بدبیاری و نحسی برایش دارد و از راستی نفع باید { اگر در کارها راستی و درستی داشته باشد برایش منفعت دارد ) ، دروغگو را دشمن دارد (یعنی از دروغ متنفر است ). شرکت وی را نسازد ( یعنی شریک شدن با کسی ، برایش لفعی ندارد ) و در اعضا نشانه پا خالی دارد که آن نشانه دولت و اقبال باشد. از دشمن حذر کند و باز دل خود را به احدی نگوید چرا که دشمن و بدگو زیاد دارد و اگر چیزی به کسی بدهد در دادن خندان و در وقت گرفتن گربان باشد و سفر به جانب قبله کند که آن سفر بر او مبارک باشد ( یعنی سفرهایی که به سمت جنوب و جنوب غربی داشته باشد برایش استفاده دارد ) و خانه پدر و مادر وی بیشتر از باد پریان است البته باید حرز ابودجانه بگیرد تا از بلاها محفوظ بماند و چهارپایان مثل اسب و گاو و گوسفند بر او مبارک باشد ( یعنی از این چهار پایان داشته باشد یا در این زمینه کار و اشتغال کند برایش شانس می اورد ) و فرزندان زیاد در طالع دارد اگر نماند از همزاد باشد و مدتی است که ستاره نحس در طالع دارد دعای حرز یمانی بگیرد تا از نحوست بیرون آمد و خطر مرگ در پنج سالگی او را تهدید می کند
چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد و چون ماه نو بیند به بوی سبزه نگرد و بسازد او با لباس سبز و رنگارنگ ( یعنی برایش شانس میاورد ) و روز یکشنبه ( یعنی در این روز کارهای خود را شروع کند و انجام دهد تا موفق شود ) از صدقه دادن کوتاهی نکند تا از بلیات محفوظ بماند.|
برج 6 سنبله – زنان حکما گفته اند در آن زنی که به طالع سنبله باشد زنی است بلند بالا و سرخ بو و سنبله خانه عطارد و برج آتشی است ( یعنی سیاره عطارد که بسیار به خورشید نزدیک است بر او حکومت دارد و خصوصیات ان پر صاحب این طالع حاکم است ). ستاره حضرت فاطمه زهرا س است ، این زن بسیار مومنه وخدا ترس است که بسیار صفت خوبی است و از صفات حسنه است. چون بزرگتر شود کارش بالا گیرد. در اوائل عمر بسیار صدمه دیده است ، در اواسط و اواخر عمر کار او نیکو شود . راز دل به احدی نگويد تا در پلا نيفتد و هر حرفی را از همه کس باور نکند که دوست و دشمن خود را نمی شناسد. با شوهر زبان درازی نکند تا زندگانی به خوبی و خوشی بر او بگذرد ، از خویشان و نزدیکان خود دور افتد ( یعنی این اتفاق در زندگیش میافتد ). از پدر و مادر بهره مند گردد . پاکدامنی و عفت را از دست ندهد و پیشه خود سازد . راز دل خود به کسی نگوید خوابی که دیده است به کسی نگوید و اظهار نکند چرا که پریشانی دارد . مدتی است که در کار او گرفتاری پیدا شده اما عاقبت به خیر است . فرزند طاق در طالع دارد اگر نشود با نماند از سادات طباطبالي لعا بگیرد . مدتی یک نفر سیاه چهره بلند بالا با او در مقام عداوت است با اینکه به
ظاهر زیاد اظهار دوستی میکند باید از او حذر کند. ( یعنی این شخص در زندگیش ظاهر میشود)، در مدت چهل روزی که به خانه شوهر آمده اذیت به بچه پری رسانده ( یعنی این اتفاق در زندگیش میافتد و مثلا آب جوش بدون نام خدا بر زمین ریخته و دعای ام صبيان و چهل کلید و هفت حصار بگیرد و با خود دارد تا از بلا ایمن کرد له . زنهار در نماز کاملی از تنبلی ) نکند و چون ماه تو ببند بعد از دیدن ماه به بوی کلام الله و سبزه یا آبهای جاری نظر نماید و تصدق بدهد. فرزندان او خوش اقبال و خوش فهم و مد روزی باشند . صاحب این طالع را بسازد ( یعنی برایش خوب است ) ماه صفر و روز یکشنبه و لباسهای رنگین سرخ و سفید. دعای محبت و زبان بند و باطل سحر با خود دارد تا عزیز و محترم گردد.
برج 7 میزان مردان هر شخصی که بطالع میران باشد مثل ترازو است ( منظم و متعادل و منصف و با عدالت ، مگر اینکه عوامل دیگر مانع بروز این صفات در او شود ) ، هم ستاره حضرت آدم ع است و او مردی کوتاه اندام و چهار شانه و ابرو کشیده و بسیار عاقل و زیرک و کاردانی و با استعداد و سخن گوی ( یعنی خوب حرف می زند ) ، دروغگو با دشمن دارد و از دروغ متنفر است. از سخن خوش جان را فدا کند و برای پیشبرد حرفتان و با او با زبان خوش حرف بزنید ) ، در کار خود عاقل و زیرک و دانا باشد. شرکت و حرام او را نسازد و با هر کس شرکت کند از عهده برنیاید و حرام هم او را سازگار نباشد اگر یک ریال حرام بدست آورد صد پراید از دستش برود ، هرگز خواب خود را برای کسی نقل نکند چرا که شاید انبیاء و ائمه ع را در خواب ببیند ، زندگانی بر او خوش گذرد باید که حمد و ثنای خدا را بجای آورد و در نماز کاهلی نکند. دشمنان بسیار و بدگو دارد از آنها باید حذر کند، دل خود را با حق تعالی صاف دارد و پدر و مادر پیش از او بمیرند و از آنها نفع نبيند از برادر و خواهر کمتر وفا بیند و با او موافق نباشند ، صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رمضان ( یعنی این ماه برایش مبارک است و کاری و معامله بزرگی را در این ماه شروع کند ) و انگشتر یاقوت و فیروزه برایش خوش من است و روز پنجشنبه و لباس سبز برایش شانس می آورد . ماه نو را بر روی سوره مبارکه یاسین نگاه کند و اول ماه بعد از دیدن هلال ماه ، بر روی سوره یاسین نگاه کند ). در سن هشت سالگی خطر مرگ تهدیدش میکند ، چون از آن بگذرد به هشتاد سالگی میرسد دعای جوشن کبیر با خود دارد تا از نظر مردم در امان خدا باشد.
برج 7 میزان – زنان حکماء گفته اند هر زنی که به طالع میزان باشد زنی است راستگو و راست گفتار و راست کردار و دروغگو را دشمن دارد چرا که میزان به معنی ترازو و عدل است ، در نماز کاهلی نکند و از ناپاک و نجس و حرام پرهیز کند و از غیبت و تهمت باید حذر کند تا در بلا لیفتد. هر چه بزرگتر شود و سنش بالا بود کارش بالا گيرد و نیکوتر شود ، زندگانی را به شادکامی و راحتی گذراند و در امورات زندگانی خود بسیار عاقل و زیرک باشد و شور بر وی بسیار مشفق و مهربان است و از پدر و مادر نفع یابد و از برادر و خواهر بهره مند گردد و چون در اول عمر و زندگانی بسیار رنج کشیده و در وسط و آخر عمر په شادکامی بگذراند و در میان مردم همیشه سرفراز باشد. آتش مزاج است گاه گاه خشم گیرد ولی نود فرو نشیند، وی را نسازد مال حرام ، چون یک ریال وام بدست آورد و صد دينار حلال از دست او برود. بیماری او بیشتر از صبرا و بلسم باشد چون که هر وقت اوقاتش تلخ شود طپش قلب بر او عارض شود ، مداوا نماید تا رفع شود . مدتی است که بیماری علرض او شده است له عای رفع بیماری و همزاد بگیرد تا رفع شود . صاحب این طالع دو سه تا نذر کرده است و فراموش کرده که باید ادا کند تا آنکه مطلبی را که به دل دارد و یوا شود . در سن سه سالگی عطر مرگ او را تهدید می کند چون از این گذشته به نود سالگی برسد اگر از نامحرمان خود را حفظ کند . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها و ماه ذی قعده ( همون ماهی که تولد امام رضا ع در آن واقع شده ) و از روزهای هفته دو شنبه ها برایش می سازد ( شانس میلورد ) که در این ماه و این روز ، لباس تو خود را بپوشد و ابتدای کاری را گذاشتن و از جایی به جایی رفتن داشته باشد. حرز المه معصومین ع را با خود دارد تا در میان خلالق عزیز و محترم باشد و از تمام بلیات محفوظ باشد.
برج 8 عقرب ۔ مردان هر آن کسی که به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالا و تند خوی و آتش مزاج ، هم ستاره حضرت بعقوب پیغمبر ص است و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ متنفر است . با هر کس وفا کند ، جفا بپند ، نزد ملوك و سلاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند . نراعت خاکی برای او نیکو باشد اگر دست به خاک زلد جواهر گردد. حیوانات سم شکافته برای او بسیار خوش برکت باشد. از زبان و فرزندان نفع او میانه بود. خانه مال او سنيله باشد یعنی در شهر نور معامله کند بهتر است ) مال بسیار بدست او
آید و تلف کند ولی به زودی دوباره بدست آورد ، بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد ، قولنج و باد خام گاه گاه او را عارض شود، ستاره نحس در طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود. هر کاری که شروع می کند به زودی برمی آید اما همیشه در فکر است و در کار خود فکر می کند که فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل به المه طاهرین ع بنماید . صاحب این طالع را بسازد انگشتر عقیق یمنی { یعنی برایش شانس هماورد ) . ماه تو را بر روی سبزه نگاه کند . آنچه از اول عمر سختی و صدمه دیده است و بقیه را به خوبی و خوشی و خوشبختی بگذراند. خانه فرزندان او در نور بود ( یعنی این ماه برایشان شانس میاورد اردیبهشت) و روزی آنها فراخ بود و از حیوان سم کردی صدمه به او می رسد اما عاقبت به خیر است. در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد. صاحب این طالع چند سفر و زیارت نصیب دارد. هر گاه فرزندان او را صدمه برسد ادعای حرز ابودجانه بگیرد تا از بلا ایمن گردد
برج في عقرب۔ زنان هر آن زنی که به طالع عقرب باشد زنی باشد بلند بالا و خوش رفتار و خوش کردار و راست گو که دروغگو را دشمن دارد . به سینه با اعضا خالی یا نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال باشد. هر قدر از عمر او بگذرد کارش بالا گیرد چون که در اول عمر رنج بسیار کشیده است. کسی قدر او را نداند و غیبت و تهمت او را بسیار می گوید اما آسیب و ضدی به او نتوانند برسانند و بر او ظفر نمایند . یک نفر میانه بالا او را نصیحت می کند البته نصیحت او را قبول کند. پدر و مادر او زودتر از او بمیرند و از خواهر و برادر و خویشان نفع میانه برد ، مدتی است که سر رشته کار خود را کم کرده و در کارهای نود به فکر فرو رفته و سرگردان است، اما عاقبت به خیر است ، توکل را از دست ندهد تا نود به مراد دل برسد. گاه گاه مثل أنش افروخته گردد ولی زود فرو نشیند که بیشتر از فكر فاسد است و خیالات شیطانی ، باید از نامحرمان خود را بپوشاند تا به غضب گرفتار نشود ، بی اجازه شوهر کاری نکند تا شوهر از او راضی باشد و خود را بوسپاه دنیا و آخرت ننماید . ( هر زمان که شوهر کرد به این توصیه عمل کند ). صاحب اپن طالع الى باشد آتش مزاج و تندخو و گاه کفر می گوید باید ترک کند . حرام برای او سازگار نباشد چون یک ریال از حرام بست آورد هزار ریال از دست او برود ، صاحب این طالع همیشه سر به گریبان دارد و آشفته حال و پریشان است انشا الله در همین روزها اصلاح می شود و مراد او حاصل خواهد شد در سن دو سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد، بسازد صاحب این طالع را ماه شوال و روز دوشنبه و لباس سبز و آبی و انگشتر عقیق ( سنی کاری را میخواهد شروع کند در این ماه با این روز باشد برایش شانس میاورد و این لباس و این انگشتر هم برایش خوش بمن است ) دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد
برج و قوس – مردان هر آن شخصی که به طالع قوس باشد ستاره حضرت ایوب است و برج آتشی ، خانه مشتری است ( سپاره مشتری ، سعد اگیر است یعنی خصوصیات آتش را دارد و نیز سیاره مشتری بر او حاکم است که نشانه سعد اکبر یعنی خوشبختی بزرگ است هر کس به این طالع به وجود آید خوش رو و خوش قامت و ابرو کشیده و در طرف راست صورت خال با نشانی دارد که نشانه دولت و اقبال است. در اول عمر بسیار خوش گذرانی می کند اما باید شکر نعمت الهی را به جای آورد تا در زوال آن گرفتار نشود و او از کسانی باشد که از دوستان راحتی بیند و از پدر و مادر خود کمتر نفع بيند ، و از خواهر و برادر میانه بود و نفع کمتر بيند اما یک نفر از آنها دوستان او بسیار مشفق و مهربان باشد به حدی که از برادر و نزدیکان او بهتر باشد بیماری او بیشتر از همزاد است. اگر فرزند او نماند از سادات موسوی دعا بگیرد تا بماند و مسافرت به طرف دریا او را نیکو بود. از یکنفر همسفر خود ، صدمه به او میرسد اما عاقبت بخیر باشد ، باید راستی را پیشه خودش قرار دهد. در معاملات و امورات تجاری خود بنا باشد اما به شرطی که حرام و حلال نکند چون اگر یک ریال حرام به دست او آمد ، صد ریال از دست او برود ، در خواب یکی از انبیاء را ببیند و از آن ساعت و روز به روز و ماه به ماه و هفته به هفته کارش بهتر شود و آخر مطلب خود را دریابد اما با هر کس وفا کند جفا بیند. زن جفت در طالع دارد که از یک نفر از آنها بسیار نضع بيند ، از فرزندان بهره مند شود . در سن سی سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از آن بگذرد به نود سال برسد و از حيوانات سم شكافته بهره مند شود . به شرط اینکه حقوقات شرعيه آنها را رد کرده باشد، صاحب این طالع چون ماه نو بیبند به روی عقیق نگاه کند و به بوی مصحف افران ) تا بر او مبارک باشد و باید حرز امام جواد ع را با خود نگهدارد تا آنکه محفوظ بماند، از ماه ها و ماه رمضان برای او مبارک است و لباس رنگارنگ و انگشتر فیروزه ( یعنی برایش شانس می آورد )
برج و لوس – زنان حکماء گفته اند هر زنی که به طالع قوس باشد زنی است خوش بوی ، خوش خلق و خوش باطن و خوش سخن و با دریافت و راستگو و دروغگو را دشمن میدارد . با شوهر رؤف و مهربان باشد و از سخن نوش جان فدا کند، در کار خود دانا و بیٹا باشد و با همسایگان به خوش اخلاقی رفتار کند. امورات زندگانی خود را به خوبی بگذراند. غریب دوست و مهربان باشد. در هر خانه که باشد دولت بر سر آن خانه بود. دل خود را با خدا صاف کند ، او صادق و راستگو باشد و دشمن و بدگو بسیار دارد و با هر کس نیکی نماید بدی بیند . شوهر بر او مشفق و بسیار مهربان باشد. در کلر زندگانی خود بسپار دانا و بینا باشد. حرام به او نسازد . خیال و حرام اگر در میان خانه اش باشد زیاده از آن به او ضرر رسد. کاهل نمازی او را نسازد ، هرگاه یک رکعت نماز او فوت شود غم و غصه به او رو آورد . از نیتی که در دل دارد همیشه به فکر است که چون خواهد شد انشا الله به خوبی و خوشی و خوشحالی به مراد دل برسد . مال نود پیدا کند و نود هم تلف کند . از پدر و مادر نفع او میانه بود و از برادر و خواهر بهره مند شود ، چون قصد به کاری کند به زودی اسباب آن فراهم آید ، مدتی است که آرزویی دارد و دل را با خدا صاف کند و متوسل به المه معصومین ع شود تا به زودی به مراد دل برسد . از جانب فرزند روزی هند بود. فرزند طاق ( یعنی فرد ، یکی ، سه تا و شش تا ) در طالع دارد هر آسیبی که به فرزندان او برسد از چشم زخم است. البته دعای حرز امیر المومنین با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و بستگی کارهای او اصلاح شود . فرزندان زیادی در طالع دارد که اگر نماند چله بری نماید تا بماند، بیماری او بیشتر از صفرا است و بعد از خوردن مسهل
( یعنی مواد غذایی که شکم را روان کند) زنجبیل با عسل بخورد تا رفع شود. دعای چشم زخم برای فرزندان خود بگیرد تا از جمیع بلیات محفوظ باشد. در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که چو از آن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید . صاحب این طالع را بسازد ماه شعبان و درخت رنگارنگ ( یعنی اینها برایش شانس می اورند ) ماه تو را بر روی مصحف ز یعنی قران ) یا سبزه نگاه کند تا بر او مبارک باشد، ادعای گنج العرش و یس مغربی با خود دارد تا از بلاها ایمن گردد.
برج 10 جدی – مردان هر آنکس که به طالع جدی باشد خانه مریخ است ( یعنی خصوصیات سیاره مریخ که مظهر جنگ است پر او حاکم است ) وهم ستاره حضرت امام حسن ع می باشد و او مردی باشد بسیار خوش خلق و خوش طینت و با سخاوت و آن سخن گوش جان با فدا کند و همیشه در کار خیر ساعی باشد و دروغ و جرام وی با نسازد اگر یک ریال حرام به دست اورد صد ریال حلال از دستش برود و برای پول سعی زیاد کند اما انچه خداوند مقدر کرده باشد به او می رسد و جان خود را فدای مردم کند اما کسی قدر ویرا نداند و بر اعضا خالی یا نشانی دارد که آن نشانه اقبال و دولت است و مال بسیار بدست آورد اما نود تلف میشود ولی بود مالش برگردد ، از آدم بد فعل و حرامزاده حذر کند چرا که صاحب اپن طالع بسیار با صداقت هست. از سلطان با رئیس ) نفع بیاید و سفر کردن به جانب قبله برایش نیکو بود. فرزند بسیار در طالع دارد اگر نماند علت از طرفین است باید دعای جوشن کبیر و صغیر را با خود دارند تا بماند و زندگانی صاحب این طالع به درازا کشید و به خوشی و نیکویی بگذراند و قرض دادن برای او بد است در دادن خوشحال و در گرفتن بی دل و دماغ است ، یک نفر آدم ازرق چشم ، بلند قامت ، در امورات گاهي امر و نهی کند و مقصود او دشمنی است اینهار از او حذر کند تا در بلا نيفتد و صاحب این طالع قدري انش مراه باشد یعنی بود خشم گیرد و زود فرو نشیند اما زندگانی را به شادکامی بگذراند و رنجوری وی بیشتر از خشکی و درد کمر باشد باید معجون با عسل بخورد تا رفع شود و صاحب اپن طالع را بسازد ماه شعبان و انگشتر یاقوت و این ماه و این نگین برایش شانس می اورد ) ماه تو را بر آب نگاه کند تا بر وی مبارک باشد و در سن سه سالگی خطر مرگ او را تهدید میکند چون از آن بگذرد به نود سالگی رسد ، دعای چشم زخم با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ مانده
برج 10 جدی – زنان خانه مشتری و بادی است ( یعنی سیاره مشتری که سعد اکبر و خوشبختی بزرگ » است بر او حاکم است و عنصر باد نیز بر او مسلط است و خصوصیات باد را دارد مانند دمدمی بودن و از حالتی به حالتی تعبیر کردن ، ثبات نداشتن ) حکما گفته اند هر کس بدین طالع باشد هم ستاره حضرت حواست و او زنی باشد بلند بالا و با مروت و سخاوتمند و کاردان و عفیف و فراغ روزی و نیکوکار که در امورات خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد و در کوچکی یک آزاد و سختی کشیده اما به حمدالله عاقبت به خیر باشد و صاحب این طالع نباید راز دل به احدی بگوید چرا که دشمن و بدگو بسیار دارد و مدتی است که او دل درمرادی بسته که نه ترک آن میتواند
بکند و نه آن اصلاح می شود و دلیل اینکه اصلاح نمیشود همان نذری است که کرده و به تاخیر انداخته است ، البته باید آن نذر را ادا کند تا به مراد دل برسد. همیشه در فکر و اندیشه است که چون خواهد شد اما انشا الله به مراد خواهد رسید ، صاحب این طالع ته فرزند در طالع دارد اگر نشود و یا نماند چله ببرد و دعای ام صبيان با خود دارد تا از بلیات محفوظ بماند، از پنر و مادر بهره مند گردد و از برادران و خواهران نفع مماته بمرد صاحب این طالع را بسازد از ماه ها و ماه ذی حجه و لباس آبی و سبز ( یعنی برایش شانس می آورد ) ، ماه تو را به بوی سبزه با آب جاری نظر کند. شانه سر خود را به کسی ندهد. دعای حرز ابودجانه با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند

برج 11 دلو – مردان هر کس به طالع دلو باشد مردی است هم ستاره حضرت بحبي ، عنصر او بادی است و خاکی ( یعنی مثل باد از این حال و فکر به آن مال و فكر تغییر میکند و دهدهی است و ثباتی ندارد ) و مثل خاک سرد است او مردی است با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مهربان ، به آزار احدی راضی نیست. با هر کس نیکی کند جفا بيند ، فرض دادن و ضامن داری به او نمی سازد . به هر کس دوستی کند عاقبت پشیمان شود. در امورات خود همیشه مدیران و سرگردان است. باید دل خود را با خدا صاف کند. صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که صدقه بدهد چون از آن بگذرد به سلامتی به عمر طبیعی برسد و به خوشگذرانی روزگار بگذراند. مدتی از جفت خود جدالی کند و مسافرت او به طول انجامد. با رفیق ناموافق الدمساز شود که هر قدر بخواهد خود را رها کند نتواند اما از لطف خدا و توسل به المه مدی
و رهایی یابد و عاقبت به خیر شود ، از دو فرزند بهره مند شود . از دنیا بیرون نرود مگر آنکه آمرزیده و رستگار شود ، صاحب این طالع را بسازد از ماه ها و ماه شوال ( برایش خوش من است ) . لباس رنگارنگ انگشتر فیروزه و یاقوت ، هر گاه بخواهد از بلاها ایمن شود دعای جدید چهارده معصوم ع را با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و امورات دنیا و آخرت او اصلاح شود .
برج 11 دلو زنان هر آن زنی که به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس است و صاحب این طالع زلی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروث و کارین و با عقل و باهوش و در کارها غصه بسیار خورد . بهتان بر وی بسیار گویند، بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه ی دولت و اقبال باشد . در عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود ، به اصلاح آید و عاقبت به خیر باشد . در امورات خود بسیار ساعی است ، در نظر خلق عزیز و مکرم باشد. گم مردم را میخورد . از پدر و مادر نفع نبيند. گاه گاه ملالی عارض او شود که به علته سحری است که در باره او نمود ه اند و باطل نشده است ، باید دعای باطل سحر بگیرد تا باطل شود و امورات بر وفق دلخواه او شود. علتی هم که در بدن دارد از باد بربان است چون که در سن کودکی بچه پری را اذیت کرده است به این وسطه او را اذیت می کنند . در نماز کاهلی نکند، شانه سر خود را به کسی ندهد . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها و ماه رجب ( یعنی برایش خوش یمن است) و لباس سبز و آبی ( پرادش شانس می اورد . راز دل به کسی نگوید چرا که دشمن بدگر بسیار دارد . از
نامحرم پرهیز کند ، در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی می رسد . ادعای باطل سحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلاها ایمن گردد.
برج 11 دلو۔ زنان هر آن زنی که به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس است و صاحب ابن طالع زنی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروت و کاریین و با عقل و باهوش و در کارها غصه بسیار خورد . بهتان بر وی بسیار گویند، بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه ی دولت و اقبال باشد ، در عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود ، به اصلاح آید و عاقبت به خیر باشد ، در امورات خود بسیار ساعی است ، در نظر خلق عزيز و مکرم باشد. غم مردم را میخورد ، از پدر و مادر نفع نبیند. گاه گاه ملالی عارض او شود که به علت سحری است که در باره او نموده اند و باطل نشده است ، باید دعای باطل سحر بگیرد تا باطل شود و امورات پر وفق دلخواه او شود . علتی هم که در بدن دارد از یاد بریان است چون که در سن کودکی بچه پری را اذیت کرده است به این واسطه او را اذیت می کنند . در نماز کا ملی نکند، شانه سر خود را به کسی ندهد ، صاحب این طالع را بسازد از ماه ها و ماه رجب ( یعنی برایش خوش بمن است) و لباس سبز و آبی و برایش شانس می اورد . راز دل به کسی نگوید چرا که دشمن بدگو پسیار دارد ، از نامحرم پرهیز کند ، در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طبیعی می رسد. دعای باطل سحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کیپر با خود داشته باشد تا از بلا ما ایمن گردد
برج 12 حوث – مردان هر کس که به طالع حوت باشد مردی است بسیار عاقل و هم ستاره حضرت ابراهيم عليه السلام و مردی باشد رحیم دل و با سخاوت و شجاعت و زیرک و دانا ، مدتی است که سر رشته کار خود را گم کرده اما به لطف خداوند کارش نیکو شود چون دل خود را با خدا صاف کرده توکل به خدا دارد از زن بدفعل حرامزاده حذر کند چونکه مدتی است در مقام دوستی با اوست اما در واقع در مقام دشمنی است صاحب این طالع از نت و فرزند بهره مند شود . قرض دادن و ضامن داری به او نسازد چرا که بسیار ایم با حبابی است و در گرفتن نتواند اداء حق خود را بنمايد ( بخاطر خجالت و رودربایستی حالشو نمیتونه بس بگیره )، از جمله دوستان یک نفر با او مشفق و مهربان است. از دیگران بهره مند نگردد حتی آنکه در صدد آزار و اذیت آنها است ( یعنی با مردم سازگار نیست و حتی ممکنه به آنها اذیت هم برساند ). از مال حرام ، خیر و بهره ببيند ، او فردی است که در نظر خلائق عزیز و مکرم باشد اما دوست و دشمن خود را نمی شناسد. در کار خود مدیر و دانا است، هرگاه اراده سفری بنماید باید دل خود را با خدا صاف کنید و توكل پر خداوند متعال نماید تا از آن سفر با سود و منفعت و بهره مند بازگردد. حیوانات سم شکافه برای او بسیار خوب است از حیوانات درنده به او آسیبی رسد اما عاقبت به خیر باشد . بسازد به او از ماه ها ماه ذی حجه ( یعنی برایش خوش یمن است و انگشتر عقیق و در و یاقوت و لباس پشمينه و لباس سبز رنگ ( یعنی اینها برایش شانس می آورد ) ماه تو را بر روی قرآن نگاه کند تا آن ماه بر او مبارک گرید ، صاحب ابن طالع هرگاه بخواهد از مضرات و بلاها محفوظ ماند دعای حرز حضرت جواد علیه السلام با خود دارد
تا از بلاها ایمن و کارش اصلاح شود .
برج 12 حوث – زنان هر آن زنی که به طالع حوت از مادر متولد شود ، حکما گفته اند که بادی و آبی است ( یعنی عنصر غالب پر او باد و آب است و مثل باد از این حالت به آن حالت تغییر می کند و دمدمی مزاج است و ثبات ندارد و مثل آب شکل پذیر است و با هر شرایطی خودش با وفق میدهد و سازگار میکند ) . او زنی باشد میانه بالا وخوش خلق و با عقل و شوهر دوست است ، از سخن خوش جان را فدا کند ( یعنی برای اینکه حرفتان نزد او پیش برود باید با زبان خوش با او حرف بزنید ). کسی با او سازگار نباشد با هر کس در مقام راستی برآید با او در مقام مخاصمه و دشمنی باشد با هر کس وفا کند جا بیند. او با کسی دشمنی ندارد. رونی او فراخ است (زیاد است ). در هر خانه بود دولت { شانس و بخت و اقبال و نق و روزی ) بر سر آن خانه بود. از نامحرم پرهیز کند تا در بلاهای دنیا و آخرت نیفتد. چون خواهد از خانه بیرون بود باید با شوهر مشورت کند از خانه شوهر بیشتر از خانه پدر خیر ببیند. در اعمال عبادی و اطاعت و بندگی خدا باید سعی کند تا رستگار شود و هرگز محتاج و پریشان حال نشود و نود به آمال و آبنوهای خود برسد تا در میان خلق عزیز و محترم باشد. از دوست و دشمن حذر کند چونکه دشمن و بدگو بسیار دارد . شانه سر خود را به کسی ندهد. با هر که نیکی کند بدی بیند و دست او بی نمک است اما به کسی محتاج نشود و همه به او محتاج باشند. قرض دادن به او نسازد هر چیزی که به هر کس بدهد دیگر عوض انرا نبیند. نذری را که کرده است ایدا کند. اولاد طاق ( یعنی فرد یکی با سه تا با پنج تا پا .. ) در طالع دارد. فرزندان او فراخ بازی هستند اگر نمانند از نظر مردم است دعای جوشن کبیر و صغير با خود دارد تا از بلیاث جميعا محفوظ مانند و از ماه ها ماه ذی قعده و از روزها روز پنج شنبه و دوشنبه و لباس سفید برای او خوش من است ( شانس می اورد .

جهت آموزش فال ابجد آنجلا با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید